Thursday, May 28, 2009

Ledarskap?


Läser just nu en kurs i ledarskap, där ledarskapet verkar vara en bristvara. Skratta inte nu, för det är allvar. Första dagen var ett enda virrvarr med olika inlämningsdatum, företrädesvis på helgerna. Ansvariga lärare svarade inte på studenternas förfrågningar om vad som gällde och jag funderade allvarligt på att hoppa av kursen. Vad är det för mening med en kurs i ledarskap, utan ledarskap? Sedan slog mig tanken att de kanske ville utveckla våra ledartalanger genom att visa på dåligt ledande.

Efter en vecka var de värsta datummissarna utredda, vilket bland annat berodde på att gamla datum låg ute tillsammans med nya datum. Den ansvarige läraren skrev snällt och sa att hon varit borta i tjänsten, utan internetuppkoppling och därför inte kunde svara på frågorna innan.

Under tiden ansågs vi sätta fart med två tentamen på samma gång, samt obligatoriska forum... Vi hade blåslampan på oss hela tiden. Deadline skall hållas på minuten annars läses de inte, ett visst antal bra inlägg göras per vecka annars blir det att göra om forumet osv.

Nu till det sista och kanske mest jobbiga. Efter allt detta slit, bland annat att bara ta reda på när de viktiga datumen för inlämnande av tentamen är, får vi inte reda på resultaten förren 18 juni! Första tentamen var inne 18 maj klockan 8:00. Dessutom ges inte några omtentamentillfällen innan augusti.  Flera studenter har försökt lite snällt att påpeka våra rättigheter, men de skyfflas undan med att "så här har vi bestämt det".
De ansvariga lärarna har satt det officiella examinationsdatumet på kursen till den 5/6, fast deadline för sista tentamen är den 6/6. Ni har inte läst fel, deadline är på en helgdag och det officiella examinationsdatumet en dag tidigare. 

Nu sitter jag med en uppgift i att hantera något som upphovsmannen inte ansåg vara en modell, som en konkret modell...

No comments: